پاس بدهید و با بازی کنی که توپ را دارد چند قدم بدون گرفتن سرعت به جلو بروید .....

حالا با نفر عقب یک و دو هوایی .....

جواب یک و دو .....

تک به تک با دروازه بان .......

الان هر کاری خواستید بکنید میتونید چیپ بزنید - شوت بزنید - پاس رو به بغل بدید - دروازه بان رو دریبل کنید و.....

که من یکی از اینا رو انتخاب کردم.....